Open Educational Content se

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

This site in different languages: English German Spanish Suomi


Olcos logo.jpg

Öppet utbildningsinnehåll - Introduktion och handledning
Utvecklingssamarbete med
the OLCOS projekt konsortium
är öppet till alla
som vill vara med!

Målet med den här online-boken
är att stöda studeranden och lärare
med skapande, återanvändning och utdelning
av e-learning material.
Management personal kan hitta
information om hur implementera
öppet inlärningspolitik
och aktiviteter
på deras institutioner.Information om servicen

Den här informationen är baserad på OLCOS -projektarbete, finansierad av Europeiska Unionens eLearning program (januari 2006 - december 2007). Om du har förslag eller frågor om handledningar, kan du skicka e-post till info@olcos.org


Det här innehållet är licensierat under Creative Commons licens Cc.jpg http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/.
Tilläggsinformation

Lägg märke till att den här handledningen är baserad på nuvarande information (2007-03-15). Det är möjligt att innehåll och länkar kan förändras på grund av tekniska förändringar. Det är helt fritt att förbättra och modifiera innehållet.